กระจายกลิ่นหอมไฟฟ้า

ห้องกระจายกลิ่นหอมไฟฟ้า, ไฟฟ้า diffuser อากาศสดชื่นของ, ตกแต่งกระจายน้ำมันหอมระเหย.