ติดต่อเรา
Micle Cleanmo

หมายเลขโทรศัพท์ : 133444555

WhatsApp : +111111111111

รางวัลเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูงวันที่ 2017 ต.ค.

March 26, 2019

Intern Anti Explosion Type Eject Sand Blast Gun อลูมิเนียม Die Casting วัสดุเทคโนโลยีขั้นสูงของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในเดือนตุลาคม 2017 a anti Anti Explosion Type Eject Sand Blast Gun อลูมิเนียม Die Casting วัสดุอลูมิเนียม Die Casting วัสดุ