ติดต่อเรา
Micle Cleanmo

หมายเลขโทรศัพท์ : 133444555

WhatsApp : +111111111111

รางวัลเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูงวันที่ 2559 ต.ค.

March 26, 2019

Anti Explosion Type Eject Sand Blast Gun อลูมิเนียมหล่อวัสดุได้รับรางวัลเทคโนโลยีขั้นสูงผลิตภัณฑ์ใน 2559 ตุลาคม